Política de devolucions i reemborsaments

Devolucions

EL Client sempre està en el seu dret de retornar la mercaderia.

Totes les devolucions són a càrrec de Vinum Priorat en els següents casos:

1. El client rep la mercaderia trencada
2. El Client rep una mercaderia diferent a la que s’ha sol·licitat i confirmat.
3. El client ha rebut la mercaderia en mal estat.

En tots els casos afectats pels punts anteriors (1,2,3), el client ha d’aportar el producte a retornar i Vinum Priorat gestionarà la devolució a càrrec de Vinum Priorat.

En cas que el Client decideix tornar la mercaderia per voluntat pròpia sense estar afectat pels punts anteriors (1,2,3) ha de comunicar la devolució a Vinum Priorat en un termini no superior a 5 dies naturals a partir de la recepció de la mercaderia.
En aquest cas Vinum Priorat facilitarà al Client la gestió de la devolució i el Client assumirà el cost del transport de la devolució. Un cop Vinum Priorat rebi el producte, es procedirà a l’abonament al Client de manera immediata sempre que mantingui la seva integritat.

Si així ho desitja, el Client pot tornar la mercaderia pels seus propis mitjans a aquesta adreça:

– Plaça de Catalunya, 1, 43739 Porrera – Priorat – Spain

Terminis de devolució

En els casos en què el Client rebi el producte danyat o amb aspecte deteriorat el Client no ha d’acceptar el producte i li preguem que es posi en contacte immediatament amb nosaltres per tramitar la incidència de manera immediata, i Vinum Priorat gestionarà la devolució a càrrec de Vinum Priorat.

En cas que el Client decideixi tornar la mercaderia per voluntat pròpia sense estar afectat pels punts anteriors (1,2,3) s’haurà de posar en contacte amb Vinum Priorat per procedir a la devolució en un termini no superior a 5 dies naturals a partir de la recepció de la mercaderia. En aquest cas Vinum Priorat facilitarà al Client la gestió de la devolució i el Client assumirà el cost del transport de la devolució. Un cop Vinum Priorat rebi el producte, es procedirà a l’abonament del producte al Client sempre que el producte mantingui la seva integritat.

Reemborsaments

Un cop rebut el producte en Vinum Priorat, després de validar els punts 1,2 i 3 Vinum Priorat procedirà al Reemborsament del producte al Client.

En cas de demostrar-se que els motius 1, 2 i 3 no són pertinents el Client assumirà el cost de la devolució. El producte s’ha d’abonar al Client sempre que s’avisi en un termini no superior a 5 dies naturals des de la recepció del producte i es mantingui l’estat íntegre del producte.

El Client té el dret a retornar el producte un cop rebut per un motiu aliè a la identificació, qualitat o estat del mateix, i en aquests casos el producte es tornarà a càrrec del Client. El Client assumirà el cost del transport de la devolució. Un cop rebut el producte retornat, Vinum Priorat validarà l’estat correcte del mateix i procedirà al reemborsament del valor del producte al Client.

Contacte

Per a qualsevol devolució i / o reemborsament s’avisarà Vinum Priorat per:

– E-mail a info@vinumpriorat.com
– Telèfon a +34 639.350.980 / +34 977 82 81 18

Direcció de les devolucions

Plaça de Catalunya, 1, 43739 Porrera – Spain

“La nostra major satisfacció és saber que el Client queda plenament satisfet. Li agraïm la seva confiança.” VINUM PRIORAT.